Polityka RODO

Zgodna z RODO, obowiązująca od 24.05.2018 r.

 

Szanowni Państwo. W związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, z dniem 25 maja 2018 r zaczyna obowiązywać Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Poniżej znajdują się informacje o tym, w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe.

§ 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Michał Souczek, prowadzący działalność gospodarczą pod własnym imieniem, zarejestrowaną pod NIP 657-263-32-41, Kielce, ul. Polna 7, kod pocztowy 25-317, adres e-mail: biuro@souczek-design.com.

§ 2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administrator zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z Polityką Bezpieczeństwa Informacji (do wglądu w siedzibie firmy) oraz odpowiednimi przepisami prawa a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych pomieszczeniach.

§ 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

§ 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy do okresu ich przydatności do celów do których zostały zebrane.

§ 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia informacji na kierowane wnioski. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

§ 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.

§ 8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@souczek-design.com.

Polityka „Cookies” i innych mechanizmów automatycznego przechowywania danych na urządzeniach końcowych użytkownika i/lub przekazywanych przez użytkownika automatycznie.

1. W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „Cookies”, „Local Storage Object”, „Session Storage Object”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”.

2. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika oraz jej stanu w trakcie korzystania z Serwisu. Za ich pomocą dostarczane są Administratorowi informacje o stanie przeglądarki w kontekście działania Usługi.

3. Administrator informuje, że podmioty trzecie mogą umieszczać w Serwisie swoje pliki „cookies” i odczytywać je z przeglądarek Użytkowników.

4. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (po zamknięciu okna przeglądarki).

5. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies”, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą Usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu.

6. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak i w przypadku urządzeń stacjonarnych, zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

7. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystana z Serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności / bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika.

8. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkowników. Za ich pomocą nie są przetwarzane dane osobowe.

9. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

Logi dostępowe

1. W trakcie korzystania z Serwisów zbierane i analizowane są logi dostępowe z informacjami o numerze IP urządzenia końcowego Użytkownika oraz rodzaju przeglądarki, która służyła Użytkownikowi w tym celu. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracji Serwisem oraz przy analizach statystycznych interakcji Użytkowników z Serwisem. Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, Administrator może zostać zobligowany do udostępnienia organom państwa powyższych danych.

Odsyłacze do innych stron

1. Niniejszy dokument odnosi się jedynie do serwisu Souczek-design.com. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisie, umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest Administrator. Zachęcamy do zapoznania się z treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

Zmiany w polityce prywatności

1. W stopce Serwisu administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.

Kontakt

1. Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować na adres e-mail: biuro@souczek-design.com.